post

Båttyper for nybegynnere

Å kjøpe båt er ikke en hverdagshendelse. Det krever en viss ekspertise, samt kjennskap både til forholdene til sjøs på den ene siden, og egne ferdigheter på den andre.

Noen vil kanskje dra umiddelbare paralleller til bilkjøp, da begge er framkomstmidler og (i mange tilfeller) motordrevne. Men dette er en forenkling som kan være litt skummel. Biler har, uavhengig av modell og merke, flere likhetstrekk enn det båter har. I tillegg er livsløpet til en båt gjerne lengre, da man ikke bruker den like mye som en bil.

Vi har samlet noen tips til båttyper som kan være aktuelle for deg som er nybegynner til sjøs:

  • Identifiser hva som er formålet med båten din. Hva slags seiling eller båtkjøring er det du liker å bedrive? Hvor ofte kommer du til å bruke den og hvor mange venner eller familievenner kommer du til å ta med deg ombord? Dette påvirker både plass, og ikke minst hvor mye det er forsvarlig å bruke på en båt. Valg av komfort henger igjen sammen med fysisk form, alder, hvor mye tid du kommer til å tilbringe på båten og så videre. Bruk litt tid på å reflektere rundt dette.
  • Kjenn deg selv. Dette gjelder ikke bare noe så opplagt som båtferdigheter og hvor lett båten er å manøvrere for deg på ditt nivå, men også hva slags komfort, tekniske detaljer og funksjoner du krever av din båt. Dersom båten ikke passer til deg og dine behov vil den sannsynligvis bli mindre brukt også…
  • Monohull eller multi-hull? Dette er noe alle båtkjøpere må ta stilling til. Førstnevnte er det vanligste, og innebærer den tradisjonelle båttypen. Multihull-båter har flere hull, gjerne med en bro som kobler dem sammen. To-hullere er typisk katamaraner, mens tre-hullere kalles trimaraner. Monohull er billigere, og er derfor den typen som er vanligst å velge, selv om multihull har økt i popularitet de siste årene. Sistnevnte har den fordelen at de er mer stabile.
post

Båtlivet har lange tradisjoner

Norge har utvilsom veldig gode forutsetninger for å kunne utvikle meget dyktige seilere. Den eksepsjonelt lange kyststripen byr på nesten alle tenkelige forhold både når det gjelder farvann og vær- og vindforhold. Så har da også dette landet fostret et stort antall meget dyktige seilere. Man trenger ikke gå lenger enn til Snorre Sturlasson for å finne god dokumentasjon på at de gamle nordmennene mestret havet bedre enn de aller fleste. Både som roere og som seilere. Gokstadskipet og alle de andre levningene i Vikingmuseet på Bygdøy i Oslo vitner om det samme. Allerede den gangen ble grunnlaget for sjøfartsnasjonen Norge langt.

Erfaringer og innsikter ervervet gjennom generasjoner

Å ta seg frem på havet uavhengig av om man gjør det som roer eller som seiler betinger at man besitter mye kunnskaper om hvordan en båt oppfører seg i vannet og hvordan den påvirkes av vær og vind, men det fordrer også god innsikt om de farvannene man ferdes i og om hvordan man navigerer sikrest og mest hensiktsmessig. Dette er innsikter som først og fremst læres gjennom erfaring. Og erfaring på disse områdene er det mange langs norskekysten som har opparbeidet seg og bragt videre til senere generasjoner.

Tradisjonelt var båter et fremkomstmiddel beregnet på nyttetrafikk. Å seile eller å ro som tross alt var måten man tok seg frem pr båt på, var såpass strabasiøst at det neppe var noe man gjorde bare for moroa eller mosjonens skyld. Det var først da båter ble utstyrt med maskineri at man fikk øynene opp for å utvikle enklere båter for rekreasjonsbruk som samtidig kunne føre de gamle tradisjonene videre.

I dag finnes det roklubber overalt og Norge er en av de store nasjonene når det gjelder både roing, padling og seiling. Det er bare å gå langs en hvilken som helst småbåthavn så ser man at der ligger det båter i alle størrelser og prisklasser. I dag finnes det hundre tusenvis av båtentusiaster i Norge og veldig mange av dem er ivrige seilere. Det skal bli moro å skrive om båtliv og annet på denne bloggen.