post

Å kjøpe båt er ikke en hverdagshendelse. Det krever en viss ekspertise, samt kjennskap både til forholdene til sjøs på den ene siden, og egne ferdigheter på den andre.

Noen vil kanskje dra umiddelbare paralleller til bilkjøp, da begge er framkomstmidler og (i mange tilfeller) motordrevne. Men dette er en forenkling som kan være litt skummel. Biler har, uavhengig av modell og merke, flere likhetstrekk enn det båter har. I tillegg er livsløpet til en båt gjerne lengre, da man ikke bruker den like mye som en bil.

Vi har samlet noen tips til båttyper som kan være aktuelle for deg som er nybegynner til sjøs:

  • Identifiser hva som er formålet med båten din. Hva slags seiling eller båtkjøring er det du liker å bedrive? Hvor ofte kommer du til å bruke den og hvor mange venner eller familievenner kommer du til å ta med deg ombord? Dette påvirker både plass, og ikke minst hvor mye det er forsvarlig å bruke på en båt. Valg av komfort henger igjen sammen med fysisk form, alder, hvor mye tid du kommer til å tilbringe på båten og så videre. Bruk litt tid på å reflektere rundt dette.
  • Kjenn deg selv. Dette gjelder ikke bare noe så opplagt som båtferdigheter og hvor lett båten er å manøvrere for deg på ditt nivå, men også hva slags komfort, tekniske detaljer og funksjoner du krever av din båt. Dersom båten ikke passer til deg og dine behov vil den sannsynligvis bli mindre brukt også…
  • Monohull eller multi-hull? Dette er noe alle båtkjøpere må ta stilling til. Førstnevnte er det vanligste, og innebærer den tradisjonelle båttypen. Multihull-båter har flere hull, gjerne med en bro som kobler dem sammen. To-hullere er typisk katamaraner, mens tre-hullere kalles trimaraner. Monohull er billigere, og er derfor den typen som er vanligst å velge, selv om multihull har økt i popularitet de siste årene. Sistnevnte har den fordelen at de er mer stabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *