post

Ny innen båt- og seilersporten? Vi har samlet noen begreper som det kan være nyttig å kunne:

  • AKTER, eller “stern” som det også kalles, er baksiden på en båt. Fra dette ordet kommer begrepet “å seile akter ut” eller å “akterutseile”, som altså vil si at man henger bak eller etter på et område.
  • BAUG, eller “bow” som det kalles på engelsk, er framenden på båten.
  • BABORD er venstre side av båten når du er vendt mot baugen, altså når du ser framover i båtens kjøreretning. Hvorfor heter det ikke bare “venstre” og “høyre side lurer du kanskje på? Dette skyldes at disse begrepene lett kan føre til forvirring i åpent farvann, og man er vendt i alle mulige retninger mens man arbeider på båten.
  • STYRBORD er høyre side av båten når du er vendt mot baugen, og ligger dertil på motsatt side av “babord”.
  • LE, eller le-siden på båten er siden der vinden ikke blåser, altså på motsatt side av det som til en hver tid er lo-vart.
  • LO-VART, også kalt “lo” eller “lu-vart” er vindsiden på båten, det vil si den siden som vinden blåser på seilet. Ordet har nederlandsk avstamming, fra ordet “loefwaarts”, som betyr løpe-retning.
  • Boom – Bommen er den horisontale polet som strekker seg fra bunnen av masten. Justering av bommen mot vindretningen er hvordan seilbåt er i stand til å utnytte vindkraft for å flytte fremover eller bakover.
  • RORET på båten ligger under, og er et flatt tre-, glass-, eller glassfiberstykke som brukes til å styre båten med. På større seilbåter vil man kunne se dette som et hjul.
  • JIBBING er en manøver som består i å forflytte bommen (og dermed seilet) fra én side av båten over til en annen. På den måten skifter vinden fra den ene siden av båten til den andre. Denne manøveren er vanligvis ufarlig, i alle fall i svak vind. Men under tøffere værforhold der vinden er kraftigere, kan det oppstå farlige situasjoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *